მთავრობის განკარგულებების პროექტებზე მსჯელობისას განხილული საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის თაობაზე

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები ბრძანებები, განკარგულებები, აქტები და სხვ. , საჯარო ინფორმაციის გაცემის ანგარიშები
გამგზავნი GA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

28.04.2016

სტატუსი დასრულებული
დანართები

განკარგულებების წარმოების მასალები_28 04 2016.pdf

მოთხოვნა

mosakrebeli mcvane alternativa.pdf

პასუხი

თევზჭერის ლოცენზია.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
27.05.2016 მთავრობის განკარგულებების პროექტებზე მსჯელობისას განხილული საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის თაობაზე საქართველოს მთავრობის კანცელარია

   mosakrebeli mcvane alternativa.pdf
   თევზჭერის ლოცენზია.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია, ასლის მოსაკრებლის მოთხოვნა