დარიალის ელექტროგადამცემი ხაზის პროექტის გზშ-სგან გათავისუფლებასთან დაკავშირებული დოკუმენტების მოთხოვნის თაობაზე

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საჯარო ინფორმაციის გაცემის ანგარიშები
გამგზავნი GA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

05.05.2016

სტატუსი დასრულებული
დანართები

გზშსგან გათავისუფლება პირველად_5 მაისი 2016.pdf

მოთხოვნა

დანართი.rar

პასუხი

4079.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
31.05.2016 დარიალის ელექტროგადამცემი ხაზის პროექტის გზშ-სგან გათავისუფლებასთან დაკავშირებული დოკუმენტების მოთხოვნის თაობაზე გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო

   დანართი.rar
   4079.pdf

ნაწილობრივი ინფორმაცია