დარიალის ელექტროგადამცემი ხაზის პროექტზე მშენებლობის ნებართვის გაცემასთან დაკავშირებული საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის თაობაზე

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სხვა საჯარო ინფორმაცია , საჯარო ინფორმაციის გაცემის ანგარიშები
გამგზავნი GA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

05.05.2016

სტატუსი დასრულებული
დანართები

მშენებლობის ნებართვა_5 მაისი 2016.pdf

მოთხოვნა

khazbegis_municipaliteti.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
24.05.2016 დარიალის ელექტროგადამცემი ხაზის პროექტზე მშენებლობის ნებართვის გაცემასთან დაკავშირებული საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის თაობაზე ყაზბეგის გამგეობა

   khazbegis_municipaliteti.pdf

ნაწილობრივი ინფორმაცია