სამინისტროში შესული საჩივრების შესახებ საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის თაობაზე

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი4

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სხვა საჯარო ინფორმაცია , პროექტები და პროგრამები , საჯარო ინფორმაციის გაცემის ანგარიშები
გამგზავნი GA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

05.05.2016

სტატუსი დასრულებული
დანართები

საჩივრები_5 მაისი 2016.pdf

მოთხოვნა

6167.pdf

პასუხი

4078.pdf

პასუხი

განმეორებითი წერილი.JPG

მოთხოვნა

საჩივრები_1 ივნისი 2016.pdf

მოთხოვნა

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
04.08.2016 საჯარო ინფორმაციის განმეორებით მოთხოვნის თაობაზე გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო

   6167.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია
31.05.2016 სამინისტროში შესული საჩივრების შესახებ საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის თაობაზე გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო

   4078.pdf

ნაწილობრივი ინფორმაცია
20.07.2016 საჯარო ინფორმაციის განმეორებით მოთხოვნის თაობაზე

   განმეორებითი წერილი.JPG

01.06.2016 სამინისტროში შესული საჩივრების შესახებ საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის თაობაზე განმეორებით

   საჩივრები_1 ივნისი 2016.pdf