საჯარო ინფორმაციის გაცემის თაობაზე

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სხვა საჯარო ინფორმაცია
გამგზავნი GYLA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

11.03.2016

სტატუსი დასრულებული
დანართები

გ-04.122-16..PDF

მოთხოვნა

გ-04.122-16.პას..PDF

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
11.03.2016 საჯარო ინფორმაციის გაცემის თაობაზე რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო

   გ-04.122-16.პას..PDF

ათდღიანი ვადის მოთხოვნა