შპს „Optical Systems Inc“-ზე გაცემულ ლიცენზისთან დაკავშირებული საჯარო ინფოსრმაციის მოთხოვნის თაობაზე

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი2

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საჯარო ინფორმაციის გაცემის ანგარიშები
გამგზავნი GA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

11.05.2016

სტატუსი დასრულებული
დანართები

ოქროს მოპოვება_მესტია_11 მაისი 2016.pdf

მოთხოვნა

danarti4.rar

პასუხი

danarti5.rar

პასუხი

4245.pdf

პასუხი

ოქროს მოპოვება განმეორებით_მესტია_1 ივნისი 2016.pdf

მოთხოვნა

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
01.06.2016 შპს „Optical Systems Inc“-ზე გაცემულ ლიცენზისთან დაკავშირებული საჯარო ინფოსრმაციის მოთხოვნის თაობაზე გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო

   danarti4.rar
   danarti5.rar
   4245.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია
01.06.2016 შპს „Optical Systems Inc“-ზე გაცემულ ლიცენზისთან დაკავშირებული საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის თაობაზე განმეორებით

   ოქროს მოპოვება განმეორებით_მესტია_1 ივნისი 2016.pdf