საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის თაობაზე

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საჯარო ინფორმაციის გაცემის ანგარიშები
გამგზავნი GA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

13.05.2016

სტატუსი დასრულებული
დანართები

ელექტროსისტემას წერილი_13 მაისი 2016.pdf

მოთხოვნა

დანართი 1.pdf

პასუხი

4286.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
30.05.2016 საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის თაობაზე გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო

   დანართი 1.pdf
   4286.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია