დარიალი-110“-ის რეკონსტრუქციის/მშებელობის საკითხთან დაკავშირებული ინფორმაციის მოთხოვნის თაობაზე

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი3

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საჯარო ინფორმაციის გაცემის ანგარიშები
გამგზავნი GA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

03.06.2016

სტატუსი
დანართები

ეკონომიკის სამინისტროს შეთანხმებაზე_13 მაისი 2016.pdf

მოთხოვნა

zedamxedveloba..pdf

პასუხი

10_dgiani vada.pdf

პასუხი

pasuxi_ekonomikadan.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
03.06.2016 დარიალი-110“-ის რეკონსტრუქციის/მშებელობის საკითხთან დაკავშირებული ინფორმაციის მოთხოვნის თაობაზე ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

   zedamxedveloba..pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია
20.05.2016 დარიალი-110“-ის რეკონსტრუქციის/მშებელობის საკითხთან დაკავშირებული ინფორმაციის მოთხოვნის თაობაზე ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

   10_dgiani vada.pdf

ათდღიანი ვადის მოთხოვნა
18.05.2016 დარიალი-110“-ის რეკონსტრუქციის/მშებელობის საკითხთან დაკავშირებული ინფორმაციის მოთხოვნის თაობაზე ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

   pasuxi_ekonomikadan.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია, ათდღიანი ვადის მოთხოვნა