მთავრობის განკარგულებების პროექტებზე მსჯელობისას განხილული საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის თაობაზე

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები ბრძანებები, განკარგულებები, აქტები და სხვ. , საჯარო ინფორმაციის გაცემის ანგარიშები
გამგზავნი GA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

18.05.2016

სტატუსი დასრულებული
დანართები

mtavrobis gankargulebebeze.pdf

მოთხოვნა

kencelaria_19306.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
08.06.2016 მთავრობის განკარგულებების პროექტებზე მსჯელობისას განხილული საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის თაობაზე საქართველოს მთავრობის კანცელარია

   kencelaria_19306.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია, ასლის მოსაკრებლის მოთხოვნა