საჯარო ინფორმაცის მოთხოვნა ბუნებრივი რესურსების თაობაზე

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საჯარო ინფორმაციის გაცემის ანგარიშები
გამგზავნი GA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

18.05.2016

სტატუსი დასრულებული
დანართები

bunebrivi_resursebi_18_05_2016.pdf

მოთხოვნა

danartebi.rar

პასუხი

4435.pdf

პასუხი

4530.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
13.06.2016 საჯარო ინფორმაცის მოთხოვნა ბუნებრივი რესურსების თაობაზე გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო

   danartebi.rar
   4435.pdf
   4530.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია