გარემოზე ზემოქმედების სპეციალური საბჭოს შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ ბრძანების მოთხოვნის თაობაზე

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საჯარო ინფორმაციის გაცემის ანგარიშები
გამგზავნი GA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

27.05.2016

სტატუსი დასრულებული
დანართები

27201.pdf

მოთხოვნა

დანართი 1.pdf

პასუხი

დანართი 2.pdf

პასუხი

4434.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
06.06.2016 გარემოზე ზემოქმედების სპეციალური საბჭოს შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ ბრძანების მოთხოვნის თაობაზე გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო

   დანართი 1.pdf
   დანართი 2.pdf
   4434.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია