500 კვ ქსანი-სტეფანწმინდა ეგხ-ს მშენებლობის პროექტზე ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნის გაცემასთან დაკავშირებული საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის თაობაზე/

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საჯარო ინფორმაციის გაცემის ანგარიშები
გამგზავნი GA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

31.05.2016

სტატუსი დასრულებული
დანართები

500kviani.pdf

მოთხოვნა

sajaro informacia.rar

პასუხი

4656.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
15.06.2016 500 კვ ქსანი-სტეფანწმინდა ეგხ-ს მშენებლობის პროექტზე ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნის გაცემასთან დაკავშირებული საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნის თაობაზე გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო

   sajaro informacia.rar
   4656.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია