საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები ბრძანებები, განკარგულებები, აქტები და სხვ. , საჯარო ინფორმაციის გაცემის ანგარიშები
გამგზავნი GA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

05.07.2016

სტატუსი დასრულებული
დანართები

საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა.pdf

მოთხოვნა

1-1_1850_.pdf

პასუხი

08_4400.pdf

პასუხი

1-1.159.rar

პასუხი

1-1.164.rar

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
08.07.2016 საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

   1-1_1850_.pdf
   08_4400.pdf
   1-1.159.rar
   1-1.164.rar

სრულყოფილი ინფორმაცია