მთავრობის N1241 და N1244 განკარგულებების გამოცემისათვის ჩატარებული ადმინისტრაციული წარმოების მასალების მოთხოვნის თაობაზე

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები ბრძანებები, განკარგულებები, აქტები და სხვ. , საჯარო ინფორმაციის გაცემის ანგარიშები
გამგზავნი GA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

07.07.2016

სტატუსი დასრულებული
დანართები

განკარგულებების წარმოების მასალები_523_7 ივლისი 2016.pdf

მოთხოვნა

cerili_25679.pdf

პასუხი

გარდაბნის_ქვანახშირის_თბოსადგური.pdf

პასუხი

gankarguleba_1244.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
22.07.2016 მთავრობის N1241 და N1244 განკარგულებების გამოცემისათვის ჩატარებული ადმინისტრაციული წარმოების მასალების მოთხოვნის თაობაზე საქართველოს მთავრობის კანცელარია

   cerili_25679.pdf
   გარდაბნის_ქვანახშირის_თბოსადგური.pdf
   gankarguleba_1244.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია, ასლის მოსაკრებლის მოთხოვნა