ადმინისტრაციული საჩივრის ზეპირის მოსმენის ოქმის მოთხოვნის თაობაზე

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საჯარო ინფორმაციის გაცემის ანგარიშები
გამგზავნი GA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

07.07.2016

სტატუსი დასრულებული
დანართები

ოქმის ასლი_524_7 ივლისი 2016.pdf

მოთხოვნა

ზეპირი_მოსმენის_ოქმი.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
21.07.2016 ადმინისტრაციული საჩივრის ზეპირის მოსმენის ოქმის მოთხოვნის თაობაზე საქართველოს მთავრობის კანცელარია

   ზეპირი_მოსმენის_ოქმი.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია