მიწის ნაკვეთებზე მშენებლობის შესაძლებლობის შესწავლის შესახებ სსე-ს პასუხის ასლის მოთხოვნის თაობაზე

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საჯარო ინფორმაციის გაცემის ანგარიშები
გამგზავნი GA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

07.07.2016

სტატუსი დასრულებული
დანართები

მცხეთის მუნიციპალიტეტს_ელექტროსისტემას წერილზე_7 ივლისი 2016.pdf

მოთხოვნა

pasuxi_mcxetis_municipalitetidan.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
04.10.2016 მიწის ნაკვეთებზე მშენებლობის შესაძლებლობის შესწავლის შესახებ სსე-ს პასუხის ასლის მოთხოვნის თაობაზე მცხეთის გამგეობა

   pasuxi_mcxetis_municipalitetidan.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია