ლიცენზიებთან დაკავშირებული ინფორმაციის გამოქვეყნების პრობლემების შესახებ ინფორმაციის მოთხოვნის თაობაზე

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საჯარო ინფორმაციის გაცემის ანგარიშები
გამგზავნი GA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

07.07.2016

სტატუსი დასრულებული
დანართები

მაცნეზე გამოქვეყნება_7 ივლისი_2016.pdf

მოთხოვნა

informaciis_gamoukvekneblobaze.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
27.07.2016 ლიცენზიებთან დაკავშირებული ინფორმაციის გამოქვეყნების პრობლემების შესახებ ინფორმაციის მოთხოვნის თაობაზე გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო

   informaciis_gamoukvekneblobaze.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია