25 ბრძანების გამოსაცემად წარმოებული ადმინისტრაციული წარმოების მასალების ასლის მოწოდება

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საჯარო ინფორმაციის გაცემის ანგარიშები
გამგზავნი GA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

07.07.2016

სტატუსი დასრულებული
დანართები

25 ბრძანების გამოსაცემად წარმოებული ადმინისტრაციული წარმოების მასალები.pdf

მოთხოვნა

Expropriation cases.zip

პასუხი

08_4808.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
26.07.2016 25 ბრძანების გამოსაცემად წარმოებული ადმინისტრაციული წარმოების მასალების ასლის მოწოდება ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

   Expropriation cases.zip
   08_4808.pdf

ნაწილობრივი ინფორმაცია