საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საჯარო ინფორმაციის გაცემის ანგარიშები
გამგზავნი GA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

20.07.2016

სტატუსი დასრულებული
დანართები

ჰაერის_მონიტორინგი_20_07_2016.pdf

მოთხოვნა

saagento_vashlijvari-abastumani.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
05.08.2016 საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა გარემოს ეროვნული სააგენტო

   saagento_vashlijvari-abastumani.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია