ჯორჯიან მანგანეზისთვის ტყითსარგებლობის უფლების მინიჭების შესახებ

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საჯარო ინფორმაციის გაცემის ანგარიშები
გამგზავნი GA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

20.07.2016

სტატუსი დასრულებული
დანართები

ჯორჯიან მანგანეზისთვის ტყითსარგებლობაზე 20-07-2016.pdf

მოთხოვნა

6166.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
04.08.2016 ჯორჯიან მანგანეზისთვის ტყითსარგებლობის უფლების მინიჭების შესახებ გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო

   6166.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია