საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საჯარო ინფორმაციის გაცემის ანგარიშები
გამგზავნი GA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

21.07.2016

სტატუსი დასრულებული
დანართები

დაცულ ტერიტორიებზე.pdf

მოთხოვნა

6235.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
08.08.2016 საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნა გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო

   6235.pdf

ნაწილობრივი ინფორმაცია