ქსანი-სტეფანწმინდის 500 კვ ეგხ-ს მშენებლობის შესახებ განხილული განკარგულების პროექტთან დაკავშირებული მასალების მოთხოვნის თაობაზე

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საჯარო ინფორმაციის გაცემის ანგარიშები
გამგზავნი GA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

22.07.2016

სტატუსი
დანართები

განკარგულების წარმოების მასალები_529_22 ივლისი 2016.pdf

მოთხოვნა

mosakrebeli_agvisto.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
18.08.2016 ქსანი-სტეფანწმინდის 500 კვ ეგხ-ს მშენებლობის შესახებ განხილული განკარგულების პროექტთან დაკავშირებული მასალების მოთხოვნის თაობაზე საქართველოს მთავრობის კანცელარია

   mosakrebeli_agvisto.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია