წიაღით სარგებლობის ლიცენზიების ანგარიშების მოთხოვნის თაობაზე

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საჯარო ინფორმაციის გაცემის ანგარიშები
გამგზავნი GA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

28.07.2016

სტატუსი დასრულებული
დანართები

წიღით სარგებლობის ლიცენზიების ანგარიშების მოთხოვნის თაობაზე 28,07,2016.pdf

მოთხოვნა

6494 letter attachment.rar

პასუხი

6525.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
10.08.2016 წიაღით სარგებლობის ლიცენზიების ანგარიშების მოთხოვნის თაობაზე გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო

   6494 letter attachment.rar
   6525.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია