გარდაბანში ქვანახშირზე მომუშავე თბოსადგურის მშენებლობასთან დაკავშირებით

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საჯარო ინფორმაციის გაცემის ანგარიშები
გამგზავნი GA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

28.07.2016

სტატუსი
დანართები

გარდაბანში ქვანახშირზე მომუშავე თბოსადგურის მშენებლობასთან დაკავშირებით.pdf

მოთხოვნა

6489.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
10.08.2016 გარდაბანში ქვანახშირზე მომუშავე თბოსადგურის მშენებლობასთან დაკავშირებით გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო

   6489.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია