შპს „ჯორჯიან მანგანეზის“ მიერ წარდგენილი ინფორმაციის მოთხოვნის თაობაზე

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საჯარო ინფორმაციის გაცემის ანგარიშები
გამგზავნი GA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

28.07.2016

სტატუსი
დანართები

ჯორჯიან მანგანეზის“ მიერ წარდგენილი ინფორმაციის მოთხოვნის თაობაზე.pdf

მოთხოვნა

6494.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
29.08.2016 შპს „ჯორჯიან მანგანეზის“ მიერ წარდგენილი ინფორმაციის მოთხოვნის თაობაზე გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო

   6494.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია