გზშ სექტორული გზამკვლევების მოთხოვნის თაობაზე

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საჯარო ინფორმაციის გაცემის ანგარიშები
გამგზავნი GA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

15.08.2016

სტატუსი
დანართები

sektoruli_gzamkvlevi_15_08)2016.pdf

მოთხოვნა

დანართი_სექტორული გაიდლაინები Geo.rar

პასუხი

მწვანე ალტერნატივა.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
22.08.2016 გზშ სექტორული გზამკვლევების მოთხოვნის თაობაზე გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო

   დანართი_სექტორული გაიდლაინები Geo.rar
   მწვანე ალტერნატივა.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია