მოკლული მგლების შესახებ ინფორმაციის მოთხოვნის თაობაზე

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საჯარო ინფორმაციის გაცემის ანგარიშები
გამგზავნი GA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

05.08.2016

სტატუსი დასრულებული
დანართები

00000178.pdf

მოთხოვნა

დანართი greenalt.xlsx(1).xlsx

პასუხი

green alt.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
17.08.2016 მოკლული მგლების შესახებ ინფორმაციის მოთხოვნის თაობაზე გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო

   დანართი greenalt.xlsx(1).xlsx
   green alt.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია