საქართველოს კონსტიტუციაში უბლოკო სტატუსის ჩაწერაზე ხელმოწერების შეგროვებასთან დაკავშირებით პარლამენტში შესული განცხადება

საქართველოს მოქალაქე ნინო ბურჯანაძის და სხვების მიერ, საქართველოს კონსტიტუციაში უბლოკო სტატუსის ჩაწერაზე ხელმოწერების შეგროვებასთან  დაკავშირებით,  საქართველოს პარლამენტში შემოტანილი  განაცხადის და თანდართული დოკუმენტების ასლ(ებ)ი

 

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები ბრძანებები, განკარგულებები, აქტები და სხვ.
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

17.08.2016

სტატუსი დასრულებული
დანართები

FOI0816-007.docx

მოთხოვნა

უბლოკო სტატუსთან დაკავშირებით შესული განცხადება.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
18.08.2016 საქართველოს კონსტიტუციაში უბლოკო სტატუსის ჩაწერაზე ხელმოწერების შეგროვებასთან დაკავშირებით პარლამენტში შესული განცხადება საქართველოს პარლამენტი

   უბლოკო სტატუსთან დაკავშირებით შესული განცხადება.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია