თბილისის საკრებულოს ქვეყნის გარეთ განხორციელებულ ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯები

 2011-2015 წლებში (ცალ-ცალკე წლების მიხედვით) ქვეყნის გარეთ განხორციელებულ ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯები

 

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები მივლინებები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

19.07.2016

სტატუსი დასრულებული
დანართები

FOI0716-011.docx

მოთხოვნა

თბილისის საკრებულოს ქვეყნის გარეთ განხორციელებულ ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიზტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯები.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
03.08.2016 თბილისის საკრებულოს ქვეყნის გარეთ განხორციელებულ ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯები თბილისის საკრებულო

   თბილისის საკრებულოს ქვეყნის გარეთ განხორციელებულ ოფიციალურ და სამუშაო ვიზიზტებზე გაწეული სამივლინებო ხარჯები.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია