თბილისის საკრებულოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა

დღეის მდგომარეობით საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში/განყოფილებაში (მათ შორის პრესსამსახურში) დასაქმებული თანამშრომლების რაოდენობა (საშტატო და შტატგარეშე ცალ-ცალკე) და/ან აღნიშნული საქმიანობით დაკავებული ცალკეული პირების რაოდენობა (ვებგვერდის ადმინისტრატორის და სოციალური მედიის გვერდის ადმინისტრატორის ჩათვლით)

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საშტატო ნუსხა და თანამდებობრივი სარგო
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

19.07.2016

სტატუსი დასრულებული
დანართები

FOI0716-011.docx

მოთხოვნა

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
03.08.2016 თბილისის საკრებულოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა თბილისის საკრებულო

   საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში დასაქმებულ თანამშრომელთა რაოდენობა.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია