თბილისის საკრებულოს წევრების შრომის ანაზღაურებაზე გაწეული ხარჯები

2011-2016  წლებში (ცალ-ცალკე წლების მიხედვით) საკრებულოს წევრების შრომის ანაზღაურებაზე (სარგო, პრემია, დანამატი ცალ-ცალკე) გაწეული ხარჯები

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სახელფასო ფონდები და პრემიები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

11.08.2016

სტატუსი დასრულებული
დანართები

FOI0816-002.docx

მოთხოვნა

შრომის ანაზღაურებაზე გაწეული ხარჯები.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
19.08.2016 თბილისის საკრებულოს წევრების შრომის ანაზღაურებაზე გაწეული ხარჯები თბილისის საკრებულო

   შრომის ანაზღაურებაზე გაწეული ხარჯები.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია