საქართველოს პარლამენტის წევრებზე დროებით მფლობელობაში გადაცემულ ავტომობილებზე დაკისრებული ვიდეო ჯარიმების ოდენობა

2012-2016 წლებში (ცალ-ცალკე წლების მიხედვით) შსს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის მიერ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა გამო საქართველოს პარლამენტის წევრებზე (ცალ-ცალკე სახელის და გვარის მიხედვით) დროებით მფლობელობაში გადაცემულ ავტომობილებზე დაკისრებული ვიდეო ჯარიმების ოდენობა.

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები ავტოპარკის ხარჯები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

19.07.2016

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0716-005.docx

მოთხოვნა

ვიდეო ჯარიმების ოდენობა.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
01.08.2016 შსს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის მიერ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა გამო საქართველოს პარლამენტის წევრებზე დროებით მფლობელობაში გადაცემულ ავტომობილებზე დაკისრებული ვიდეო ჯარიმების ოდენობა საქართველოს პარლამენტი

   ვიდეო ჯარიმების ოდენობა.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია