შსს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის მიერ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევათა გამო ავტომობილებზე დაკისრებული ვიდეო ჯარიმების ოდენობა

2012-2016  წლებში     (ცალ-ცალკე წლების მიხედვით)  შსს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის მიერ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევათა გამო ავტომანქანების მფლობელებზე  დაკისრებული ვიდეო ჯარიმების ოდენობა

2012-2016 წლებში (ცალ-ცალკე წლების მიხედვით) შსს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის მიერ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა გამო საჯარო დაწესებულებების (ცალ-ცალკე დაწესებულებების მიხედვით) ბალანსზე არსებულ ავტომობილებზე  დაკისრებული ვიდეო ჯარიმების ოდენობა

2012-2016 წლებში (ცალ-ცალკე წლების მიხედვით) შსს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის მიერ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა გამო მინისტრების და მათი მოადგილეებისათვის (ცალ-ცალკე სახელისა და გვარის მიხედვით) დროებით მფლობელობაში  გადაცემულ  ავტომობილებზე დაკისრებული ვიდეო ჯარიმების ოდენობა

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სტატისტიკური მონაცემები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

19.07.2016

სტატუსი დასრულებული
დანართები

OPD0716-004.docx

მოთხოვნა

შსს-ვიდეო ჯარიმების ოდენობა.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
17.08.2016 შსს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის მიერ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევათა გამო ავტომობილებზე დაკისრებული ვიდეო ჯარიმების ოდენობა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია

   შსს-ვიდეო ჯარიმების ოდენობა.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია