მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით, საქართველოსა და რუსეთის ფედერაციას შორის გაფორმებული შეთანხმების ფარგლებში განხორციელებული აქტივობები

2011 წლის 9 ნოემბერს საქართველოს მთავრობასა და რუსეთის ფედერაციის მთავრობას შორის გაფორმებული შეთანხმების/საერთაშორისო ხელშეკრულების ფარგლებში, საბაჟო ადმინისტრირებისა და სასაქონლო ვაჭრობის მონიტორინგის მექანიზმების დანერგვასთან დაკავშირებით 2011-2016 წლებში (ცალ-ცალკე წლების მიხედვით) განხორციელებული აქტივობების შესახებ ინფორმაცია

 

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები ბრძანებები, განკარგულებები, აქტები და სხვ.
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

13.09.2016

სტატუსი დასრულებული
დანართები

FOI0916-001.docx

მოთხოვნა

საგარეო საქმეთა სამინისტრო.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
27.09.2016 მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით, საქართველოსა და რუსეთის ფედერაციას შორის გაფორმებული შეთანხმების ფარგლებში განხორციელებული აქტივობები საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო

   საგარეო საქმეთა სამინისტრო.pdf

სრულყოფილი ინფორმაცია