საცხოვრებელი კორპუსების და კომერციული ობიექტების მშენებლობისთვის უნებართვოდ მოჭრილი ხეების და დაკისრებული ჯარიმების ოდენობა

 2011-2016 წლებში (ცალ-ცალკე წლების მიხედვით) საცხოვრებელი კორპუსების და კომერციული ობიექტების მშენებლობისთვის უნებართვოდ მოჭრილი ხეების და დაკისრებული ჯარიმების ოდენობა

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სტატისტიკური მონაცემები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

24.08.2016

სტატუსი დასრულებული
დანართები

FOI0816008.docx

მოთხოვნა

უნებართვოდ მოჭრილი ხეების და დაკისრებული ჯარიმების ოდენობა.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
05.09.2016 საცხოვრებელი კორპუსების და კომერციული ობიექტების მშენებლობისთვის უნებართვოდ მოჭრილი ხეების და დაკისრებული ჯარიმების ოდენობა თბილისის მერია

   უნებართვოდ მოჭრილი ხეების და დაკისრებული ჯარიმების ოდენობა.pdf

ნაწილობრივი ინფორმაცია