საცხოვრებელი კორპუსების მშენებლობაზე გაცემული ნებართვების რაოდენობა

 2011-2016 წლებში  (ცალ-ცალკე წლების მიხედვით) საცხოვრებელი კორპუსების მშენებლობაზე გაცემული ნებართვების რაოდენობა

 

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სტატისტიკური მონაცემები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

24.08.2016

სტატუსი დასრულებული
დანართები

FOI0816008.docx

მოთხოვნა

საცხოვრებელი კორპუსების მშენებლობაზე გაცემული ნებართვების რაოდენობა.pdf

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
05.09.2016 საცხოვრებელი კორპუსების მშენებლობაზე გაცემული ნებართვების რაოდენობა თბილისის მერია

   საცხოვრებელი კორპუსების მშენებლობაზე გაცემული ნებართვების რაოდენობა.pdf

ნაწილობრივი ინფორმაცია