დევნილთა ოჯახები,რომლებიც უზრუნველყოფილი არიან მუდვივი საცხოვრებლით

დევნილთა ოჯახების  რაოდენობა, რომლებსაც გრძელვადიანი საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის ღონისძიებების ფარგლებში, დევნილის სტატუსიდან გამომდინარე, მიღებული აქვთ საცხოვრებელი ფართი (მათ შორის გთხოვთ მიუთითოთ რამდენ მათგანს გადაეცა კერძო საკუთრებაში) ან/და ერთჯერადი ფულადი დახმარება

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სტატისტიკური მონაცემები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

11.11.2016

სტატუსი დასრულებული
დანართები

FOI1116-001.docx

მოთხოვნა

დევნილთა ოჯახების რაოდენობა, რომელთაც მიღებული აქვთ საცხოვრებელი ფართი.PDF

პასუხი

დანართი 1.docx

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად