მუდმივი საცხოვრებლის მიღების მოლოდინში მყოფი დევნილი ოჯახები

დღეის მდგომარეობით, გრძელვადიანი საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფისათვის, სამინისტროში დევნილი ოჯახების მიერ დარეგისტრირებული განაცხადების რაოდენობა, რომელთაც დევნილის სტატუსიდან გამომდინარე არცერთხელ არ მიუღიათ საცხოვრებელი ფართი ან/და აღნიშნული ღონისძიებების ფარგლებში ერთჯერადი ფულადი დახმარება

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სტატისტიკური მონაცემები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

11.11.2016

სტატუსი დასრულებული
დანართები

FOI1116-001.docx

მოთხოვნა

დევნილი ოჯახები, რომელთაც არცერთხელ არ მიუღიათ საცხოვრებელი ფართი.PDF

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად