თანხების ოდენობა,რომელიც საჭიროა დევნილი ოჯახის გრძელვადიანი საცხოვრებელი ფართით უზრუნველსაყოფად

შესაბამისი გათვლების არსებობის პირობებში, გთხოვთ მოგვაწოდოთ იმ თანხების ოდენობის შესახებ ინფორმაცია, რომელიც საჭიროა ყველა იმ დევნილი ოჯახის გრძელვადიანი საცხოვრებელი ფართით უზრუნველსაყოფად, რომელთაც აღნიშნული თვალსაზრისით სახელმწიფოს მხრიდან დღემდე არ მიუღია შესაბამისი დახმარება

 

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად