დევნილთა ოჯახები, რომლებსაც მიღებული აქვთ ერთჯერადი ფულადი დახმარება

წლების მიხედვით დევნილთა ოჯახების  რაოდენობა, რომლებსაც გრძელვადიანი საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფის ღონისძიებების ფარგლებში, მიღებული აქვთ ერთჯერადი ფულადი დახმარება, აღნიშნულისათვის გაწეული ხარჯების მითითებით

 

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სტატისტიკური მონაცემები
გამგზავნი IDFI
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

13.01.2017

სტატუსი დასრულებული
დანართები

FOI0117-002.docx

მოთხოვნა

დევნილთა ოჯახები, რომლებსაც მიღებული აქვთ ერთჯერადი ფულადი დახმარება.PDF

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად