საჯარო ინფორმაციის გაცემის შესახებ

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სხვა საჯარო ინფორმაცია
გამგზავნი GYLA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

11.01.2017

სტატუსი დასრულებული
დანართები

გ-04.04-17..PDF

მოთხოვნა

გ-04.04-17.პას..PDF

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად