საჯარო ინფორმაციის გაცემის შესახებ

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები შესყიდვები და ტენდერები
გამგზავნი GYLA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

11.01.2017

სტატუსი დასრულებული
დანართები

გ-04.50-17..pdf

მოთხოვნა

გ-04.50-17. პას.PDF

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
30.01.2017 საჯარო ინფორმაციის გაცემის შესახებ საქართველოს მთავრობის კანცელარია

   გ-04.50-17. პას.PDF

სრულყოფილი ინფორმაცია