საჯარო ინფორმაციის გაცემის შესახებ

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები შესყიდვები და ტენდერები
გამგზავნი GYLA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

11.01.2017

სტატუსი დასრულებული
დანართები

გ-04.59-17..pdf

მოთხოვნა

ასლი - გ-04.59-17. პას..PDF

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
17.01.2017 საჯარო ინფორმაციის გაცემის შესახებ საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო

   ასლი - გ-04.59-17. პას..PDF

სრულყოფილი ინფორმაცია