საჯარო ინფორმაციის გაცემის შესახებ

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები შესყიდვები და ტენდერები
გამგზავნი GYLA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

12.02.2017

სტატუსი დასრულებული
დანართები

გ-04.68-17..pdf

მოთხოვნა

ასლი - გ-04.68-17. პას.PDF

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
25.01.2017 საჯარო ინფორმაციის გაცემის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია

   ასლი - გ-04.68-17. პას.PDF

სრულყოფილი ინფორმაცია