საჯარო ინფორმაციის გაცემის შესახებ

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები საქმიანი წერილი , სხვა საჯარო ინფორმაცია
გამგზავნი GYLA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

17.01.2017

სტატუსი დასრულებული
დანართები

გ-04.80-17..PDF

მოთხოვნა

გ-04.80-17.მ პას.PDF

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
25.01.2017 საჯარო ინფორმაციის გაცემის შესახებ საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო

   გ-04.80-17.მ პას.PDF

უარი