საჯარო ინფორმაციის გაცემის შესახებ

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სხვა საჯარო ინფორმაცია , საშტატო ნუსხა და თანამდებობრივი სარგო
გამგზავნი GYLA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

31.01.2017

სტატუსი დასრულებული
დანართები

გ-04.88-17..PDF

მოთხოვნა

გ-04.88-17. პას.....PDF

პასუხი

გ-04.88-17.პას....PDF

პასუხი

გ-04.88-17.პას...PDF

პასუხი

გ-04.88-17. პას..PDF

პასუხი

გ-04.88-17.პას..PDF

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად