საჯარო ინფორმაციის გაცემის შესახებ

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სხვა საჯარო ინფორმაცია , საშტატო ნუსხა და თანამდებობრივი სარგო
გამგზავნი GYLA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

02.02.2017

სტატუსი დასრულებული
დანართები

გ-04.102-17..PDF

მოთხოვნა

გ-04.102-17.პას..PDF

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
06.03.2017 საჯარო ინფორმაციის გაცემის შესახებ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო

   გ-04.102-17.პას..PDF

სრულყოფილი ინფორმაცია