საჯარო ინფორმაციის გაცემის შესახებ

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები სხვა საჯარო ინფორმაცია
გამგზავნი GYLA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

07.02.2017

სტატუსი დასრულებული
დანართები

გ-04.131-17..PDF

მოთხოვნა

გ-04.131-17.პას.PDF

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
17.02.2017 საჯარო ინფორმაციის გაცემის შესახებ ცაგერის რაიონული სასამართლო

   გ-04.131-17.პას.PDF

სრულყოფილი ინფორმაცია