საჯარო ინფორმაციის გაცემის შესახებ

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები ბრძანებები, განკარგულებები, აქტები და სხვ. , სხვა საჯარო ინფორმაცია
გამგზავნი GYLA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

14.02.2017

სტატუსი დასრულებული
დანართები

გ-04.143-17..PDF

მოთხოვნა

გ-04.143-17.პას..PDF

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
23.02.2017 საჯარო ინფორმაციის გაცემის შესახებ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო

   გ-04.143-17.პას..PDF

სრულყოფილი ინფორმაცია