საჯარო ინფორმაციის გაცემის შესახებ

 

  • რეკვიზიტები
  • გამოთხოვნის პროცესი1

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

კატეგორიები ბრძანებები, განკარგულებები, აქტები და სხვ. , სხვა საჯარო ინფორმაცია
გამგზავნი GYLA
ადმინისტრაციული ორგანო (და სტატუსი)
ჩაბარების თარიღი

09.03.2017

სტატუსი დასრულებული
დანართები

გ.04.144-17..PDF

მოთხოვნა

გ-04.144-17.პას..PDF

პასუხი

ჩადით ქვევით მთლიანი შინაარსის სანახავად

         
თარიღი სათაური ავტორი დოკუმენტები სახეობა
22.03.2017 საჯარო ინფორმაციის გაცემის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია

   გ-04.144-17.პას..PDF

ნაწილობრივი ინფორმაცია